Jak vypadá den žáka s SVP na americké státní škole…

admin

Přečtěte si zajímavý rozhovor s maminkou, jejíž syn (8 let) má receptivní dysfázii (atypický autismus). V současné době žijí již pět let v Kalifornii, kde je syn úspěšně integrován na státní škole. Prošel si přípravkou do školy pro děti se speciálními potřebami a následně byl integrován na základní státní škole, kam chodí třetím rokem…

Workcoffee 8. 6. 2016

admin

Storytelling a legislativa – hlavné témata našeho workcoffee. Bylo to dlouhé a náročné odpoledne, ale zároveň také velmi zajímavé a přínosné. Všem děkujeme za účast, speciální poděkování patří Kateřině Jonášové za pomoc s praktickým nácvikem vytváření příběhů a jejich další zpracování a využití.
Těšíme se na další workcoffee.

Britské listy – rozhovor s Klárou Laurenčíkovou o inkluzi a rozmanitosti ve školách a v české společnosti

admin

V tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Bohumil Kartous s Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní a spoluzakladatelkou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyní vládního Výboru pro práva dítěte o inkluzi a rozmanitosti ve školách a v české společnosti. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i […]

ČOSIV – podpora novele zákona o veřejném ochránci práv

admin

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (ČOSIV) je znepokojena postojem českých parlamentních stran k novele zákona o veřejném ochránci práv Průzkumy ukazují, že oběti často diskriminaci chápou jako něco nevyhnutelného, proti čemu nemá smysl bojovat. Z našich zkušeností vyplývá, že mnoho rodičů žáků s handicapem se během studia svých dětí potýká s jejich diskriminací, například tím, že spádová škola […]

Článek „Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze“ – doporučujeme k přečtení

admin

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-se-vyznat-na-bojisti-jmenem-inkluze-fcg-/tema.aspx?c=A160513_105538_pozice-tema_houd Článek „Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze“ doplňuje a rozšiřuje debatu o inkluzi, která byla v posledních měsících uměle eskalovaná a omezovaná pouze na dohady ohledně počtu pedagogů, asistentů a způsobu financování, což jsou samozřejmě podstatná témata, nicméně ne jediná. Článek řeší dvě základní otázky: Jaké jsou profily handicapovaných dětí, o jejichž […]

Výroční zpráva ČOSIV za rok 2015

admin

Dle platných právních předpisů  (NOZ a zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) není naše organizace registorvaná jako spolek povinna zveřejnovat výroční zprávu ani mít účetní závěrku ověřenou auditem, neboť nespadá mezi subjekty uvedené v § 20 zákona č. 563/1991 Sb.  Nicméně výroční zprávu za rok 2015 s přehledem o financování zveřejňujeme, abychom předešli […]