Podporujeme kampaň Konec levných učitelů

admin

Společně s dalšími 18 nevládními organizacemi podporujeme kampaň “Konec levných učitelů”. Nedostatečné financování považujeme za významnou překážku pro rozvoj kvalitního školství a vyzýváme proto politické strany, aby se zavázaly k pravidelnému navyšování peněz na vzdělávání a vědu. Plný text prohlášení: Platy učitelů a učitelek zaostávají jak v mezinárodním srovnání, tak vůči platům ostatních absolventů, absolventek […]

Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

admin

Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu z šetření zaměřeného na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníků a přímými návštěvami škol ve druhém pololetí uplynulého školního roku. Celkem se do něj zapojilo 1069 základních škol. Z šetření vyplynulo, že podíl  žáků oslovených škol, kteří jsou péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), činí […]

ZÁLEŽÍ NA PŘÍSTUPU? ČAS STRÁVENÝ V BĚŽNÉ TŘÍDĚ A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

admin

V roce 2013 zveřejnil Hammill Institute on Disabilities studii realizovanou ve Spojených státech amerických autory Meghan Cosier, Julie Causton-Theoharis a George Theoharis s názvem Does Access Matter? Time in General Education and Achievement for Students With Disabilities. Tato studie zkoumala vztah mezi počtem hodin vzdělávání v běžné třídě základní školy a dosaženými výsledky ve čtení a […]

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

admin

Shrnutí nejzásadnějších změn Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září […]

Otázky a odpovědi – pro rodiče

admin

Dostáváme spoustu dotazů, které souvisejí s novou právní úpravou ve vzdělávání, také si jako rodiče nevíte úplně rady? Nebo si nejste jisti co Vás čeká nebo na koho se můžete obrátit? Na některé dotazy najdete odpovědi níže, pokud Vás trápí ještě něco jiného, napište nám. Jak poznám, že má moje dítě nárok na podpůrná opatření? […]

Otázky a odpovědi – pro učitele

admin

Řešíte jako učitel otázky, jestli a jak se změní Vaše povinnosti v rámci výuky, když budete mít ve třídě žáka s potřebou podpůrných opatření? Nebo se ptáte, jak bude probíhat výuka u žáků s LMP v základním vzděláváním? Přinášíme časté otázky a odpovědi z pohledu učitelů. Pokud máte další konkrétní dotazy, napište nám.   Myslím, […]

Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem.

admin

Informace v titulku se stala oblíbeným strašákem, kterého šířili odpůrci novely školského zákona zavádějící garantovanou podporu vzdělávání dětí s handicapem. Nejnovější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dokládají, že tato situace nenastane. Ze základních škol praktických, kde se v současné době vzdělává odhadem 18 tisíc žáků (z toho necelých 14 tisíc žáků s lehkým mentálním postižením), přejde od […]

SKAV zpravodaj – profil členské organizace ČOSIV

admin

Deváté číslo zpravodaje SKAV přináší profil České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání – od historie a vzniku organizace, její poslání, cíle a aktivity, až po plány do budoucna. Součástí je také rozhovor s předsedkyní ČOSIV Klárou Laurenčíkovou a rubrika „K jádru problému“ se věnuje novele školského zákona. Přečtěte si nejen o nás ZDE.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich