Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

admin

Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu z šetření zaměřeného na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníků a přímými návštěvami škol ve druhém pololetí uplynulého školního roku. Celkem se do něj zapojilo 1069 základních škol. Z šetření vyplynulo, že podíl  žáků oslovených škol, kteří jsou péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), činí […]

ZÁLEŽÍ NA PŘÍSTUPU? ČAS STRÁVENÝ V BĚŽNÉ TŘÍDĚ A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

admin

V roce 2013 zveřejnil Hammill Institute on Disabilities studii realizovanou ve Spojených státech amerických autory Meghan Cosier, Julie Causton-Theoharis a George Theoharis s názvem Does Access Matter? Time in General Education and Achievement for Students With Disabilities. Tato studie zkoumala vztah mezi počtem hodin vzdělávání v běžné třídě základní školy a dosaženými výsledky ve čtení a […]

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

admin

Shrnutí nejzásadnějších změn Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září […]

Otázky a odpovědi – pro rodiče

admin

Dostáváme spoustu dotazů, které souvisejí s novou právní úpravou ve vzdělávání, také si jako rodiče nevíte úplně rady? Nebo si nejste jisti co Vás čeká nebo na koho se můžete obrátit? Na některé dotazy najdete odpovědi níže, pokud Vás trápí ještě něco jiného, napište nám. Jak poznám, že má moje dítě nárok na podpůrná opatření? […]

Otázky a odpovědi – pro učitele

admin

Řešíte jako učitel otázky, jestli a jak se změní Vaše povinnosti v rámci výuky, když budete mít ve třídě žáka s potřebou podpůrných opatření? Nebo se ptáte, jak bude probíhat výuka u žáků s LMP v základním vzděláváním? Přinášíme časté otázky a odpovědi z pohledu učitelů. Pokud máte další konkrétní dotazy, napište nám.   Myslím, […]

SKAV zpravodaj – profil členské organizace ČOSIV

admin

Deváté číslo zpravodaje SKAV přináší profil České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání – od historie a vzniku organizace, její poslání, cíle a aktivity, až po plány do budoucna. Součástí je také rozhovor s předsedkyní ČOSIV Klárou Laurenčíkovou a rubrika „K jádru problému“ se věnuje novele školského zákona. Přečtěte si nejen o nás ZDE.

Rozhovor s Janou Strakovou o českém školství a inkluzi

admin

Faktus přináší rozhovor s analytičkou Janou Strakovou z Univerzity Karlovy na téma INKLUZE ve školství: „Postoje odborné obce a veřejnosti se příliš neliší a ani jedna strana inkluzívnímu vzdělávání nikdy příliš nepřála. Více než 80 % učitelů i rodičů se dlouhodobě domnívá, že je dobré rozdělovat děti do škol podle studijních předpokladů, neboť v diferencovaném […]

Jak vypadá den žáka s SVP na americké státní škole…

admin

Přečtěte si zajímavý rozhovor s maminkou, jejíž syn (8 let) má receptivní dysfázii (atypický autismus). V současné době žijí již pět let v Kalifornii, kde je syn úspěšně integrován na státní škole. Prošel si přípravkou do školy pro děti se speciálními potřebami a následně byl integrován na základní státní škole, kam chodí třetím rokem…

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich