ČOSIV – podpora novele zákona o veřejném ochránci práv

admin

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (ČOSIV) je znepokojena postojem českých parlamentních stran k novele zákona o veřejném ochránci práv Průzkumy ukazují, že oběti často diskriminaci chápou jako něco nevyhnutelného, proti čemu nemá smysl bojovat. Z našich zkušeností vyplývá, že mnoho rodičů žáků s handicapem se během studia svých dětí potýká s jejich diskriminací, například tím, že spádová škola […]

Článek „Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze“ – doporučujeme k přečtení

admin

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-se-vyznat-na-bojisti-jmenem-inkluze-fcg-/tema.aspx?c=A160513_105538_pozice-tema_houd Článek „Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze“ doplňuje a rozšiřuje debatu o inkluzi, která byla v posledních měsících uměle eskalovaná a omezovaná pouze na dohady ohledně počtu pedagogů, asistentů a způsobu financování, což jsou samozřejmě podstatná témata, nicméně ne jediná. Článek řeší dvě základní otázky: Jaké jsou profily handicapovaných dětí, o jejichž […]

Výroční zpráva ČOSIV za rok 2015

admin

Dle platných právních předpisů  (NOZ a zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) není naše organizace registorvaná jako spolek povinna zveřejnovat výroční zprávu ani mít účetní závěrku ověřenou auditem, neboť nespadá mezi subjekty uvedené v § 20 zákona č. 563/1991 Sb.  Nicméně výroční zprávu za rok 2015 s přehledem o financování zveřejňujeme, abychom předešli […]

Prohlášení ČOSIV k nepravdivým výrokům o financování

admin

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) se kategoricky ohrazuje proti lživým nařčením, která jsou součásti kampaně proti inkluzivnímu vzdělávání – viz aktivity bulvárního deníku Blesk, či vyjádření některých politiku ODS, že naše organizace je financována z prostředků MŠMT. Zároveň upozorňujeme, že ČOSIV neorganizuje žádné zpoplatněné kurzy pro učitele či odbornou veřejnost. Česká odborná společnost pro […]

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – Reakce na článek J. Wagnera „Inkluze, ČOSIV a metody šmejdů“

admin

Reaguji na článek pana Wagnera, který se namísto předkládání věcných argumentů k problematice inkluzivního vzdělávání snížil k osobním útokům a dehonestaci osob, které rozvoj inkluzivního vzdělávání podporují. Problematiku výkladu školské legislativy v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školím od roku 2009, nejprve pro NIDV, od roku 2011 v rámci své profese vysokoškolského pedagoga v  přípravě […]

Ashoka Fellow Klára Laurenčíková – gratulujeme!

admin

Klára Laurenčíková, zakladatelka a ředitelka ČOSIV – České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, byla 19. 4. 2016 slavnostně vyhlášena ASHOKA FELLOW. Pouze osobnosti veřejného života, které se dlouhodobě a s úspěchem věnují společensky prospěšným aktivitám se stanou doživotními členy celosvětové sítě sociálních inovátorů ASHOKA FELLOWS. Ashoka Česká republika představila nově zvolené Ashoka Fellows – Dagmar Doubravová, […]

Rozhovor s Lucií Macků o inkluzi, začleňování, podlých volebních strategiích a veřejné angažovanosti

admin

V rozhovoru Lucie Macků vyvrací mýty, které se neustále objevují v debatě o inkluzivním vzdělávání, upozorňuje na největší změny, které nová legislativa přinese (nárokové zavedení podpůrných opatření včetně změny financování a změna rozvrhu žáků s LMP) a vysvětluje svůj názor na „kampaň proti inkluzi“ některých politiků a médií: „I když loni většina z nich pro zákon hlasovala a prezident ho následně […]